Specialisten in Assessment, HRM, 
Inhoudelijke & Persoonlijke ontwikkeling

Persoonlijke ontwikkeling

 

Echte ontwikkeling betekent veelal  loslaten: van patronen, gewoontes, meningen en inzichten, maar ook van zekerheden. Dat is zeker niet gemakkelijk, maar het kan ook bevrijdend werken. Zo'n stap vereist vertrouwen. Daarom kiezen wij voor een respectvolle aanpak, met eerlijke en constructieve feedback. Wij helpen de innerlijke kracht te ontdekken en te ontwikkelen, drempels te slechten en het handelingsrepertoire uit te breiden. Maar wij vragen ook een stevige investering van de gecoachte persoon.

Ontwikkeling vraagt om toetsbaarheid. Daarom starten we trajecten meestal met een "nulmeting", bijvoorbeeld in de vorm van een assessment dat helderheid verstrekt over iemands kwaliteiten, leerpunten en leerbaarheid. Middels een tussentijdse check en een heldere eindevaluatie worden de vorderingen in kaart gebracht.

Een ontwikkelingstraject vereist ook actie: niet alleen van de coach en de kandidaat, maar ook van de leidinggevende. Want de belangrijkste ontwikkelingen wil je uiteindelijk in het werk terugzien. Wij vragen dan ook een actieve inzet en grote betrokkenheid van alle partijen.

Verandering kan starten bij één persoon, maar beklijft beter wanneer ook diens omgeving mee verandert. De kenmerken van en mogelijke implicaties voor iemands (werk)omgeving worden in een coachingstraject nadrukkelijk meegenomen. Een analyse van teamkwaliteiten werkt vaak verfrissend.

Bestuurders en managers in verschillende branches en van uiteenlopend niveau maken gebruik van onze dienstverlening. Wij zijn dan ook goed thuis in de spanningsvolle positie van het middenmanagement.

Naast face to face begeleiding maken wij steeds vaker gebruik van e-coaching; een vaak minstens zo effectieve, flexibeler en veelal minder kostbare coachingsvorm. Ook hebben wij een specifiek programma ontwikkeld dat managers en medewerkers leert effectiever te communiceren en te beïnvloeden. Coaching kan zowel individueel als in teamverband worden gegeven.