Specialisten in Assessment, HRM, 
Inhoudelijke & Persoonlijke ontwikkeling

Outplacement

Het is de kunst om de vaak negatieve impact van het verlies van een baan om te buigen in een positieve persoonlijke ontwikkeling. Wij helpen uiteraard iemand om een nieuwe baan te vinden, maar geven minstens zo veel aandacht aan het herwinnen van bezieling en innerlijke kracht.

Parere verzorgde de afgelopen jaren diverse geslaagde outplacementtrajecten voor zowel individuele als groepen medewerkers (> 100 personen). Waar dat effectief is werken wij samen met andere organisaties of specialisten.

Een outplacement is geslaagd als het lukt om de veelal toch negatieve ervaring die een verlies van baan betekent om te buigen naar een positieve stap in de persoonlijke ontwikkeling. Daarom besteden wij in een outplacementtraject, behalve uiteraard het vinden van een nieuwe baan, veel aandacht aan het proces van afscheid nemen, herbezinnen en nieuwe perspectieven ontwikkelen. Onze verfrissende, sterk individuele aanpak blijkt succesvol.

U kunt kiezen voor een modulaire, stapsgewijze aanpak waarbij wij de cliënt alleen ondersteunen op specifieke gebieden. Ook kunt u kiezen voor een totaaltraject, waarbij wij de (inspannings)verplichting op ons nemen om de cliënt aan een nieuwe baan te helpen, en van de werkgever geen aanvullende acties meer worden verwacht.

Een recente ontwikkeling is de begeleiding van medewerkers (individueel of groepsgewijs) "van werk naar werk". Vanuit onze ervaring met dergelijke trajecten en een breed totaalpakket kunnen wij zowel de werkgever als de medewerker optimaal en op maat bedienen. Een uitgebreide toolbox met veel direct van onze site te downloaden ondersteuningsmiddelen maakt daar onderdeel van uit. Vraag gerust naar referenties!