Specialisten in Assessment, HRM, 
Inhoudelijke & Persoonlijke ontwikkeling

Interimmanagement

Wij zien de interim manager als een katalysator die, doordat hij iets specifieks toevoegt aan het bedrijfsproces, ervoor zorgt dat een constructieve ontwikkeling in gang wordt gezet, die ook na zijn vertrek blijft doorgaan. De focus ligt daarbij óók op de langere termijn. De manager let op de juiste dosering (respectvol maar effectief), maar zorgt er eveneens voor dat inzicht ontstaat in de talenten en mogelijkheden binnen de organisatie. Door die interne kracht vervolgens te ontwikkelen maakt hij zichzelf zo snel mogelijk overbodig.

Als interim manager willen wij ons met uw organisatie in de volle breedte verbinden. Wij starten daarom met een intake, waarin wij open en eerlijk de situatie doornemen en volledige helderheid proberen te creëren over de opdracht. De intake is voor u een prima mogelijkheid om kennis te maken met onze stijl en aanpak, maar kan, als het wederzijds “klikt” tevens dienen als een eerste interventie.