Specialisten in Assessment, HRM, 
Inhoudelijke & Persoonlijke ontwikkeling

E-coaching

E-coaching is een effectieve, flexibele en prettige vorm van coaching die gebruik maakt van informatie- en communicatietechnologie (ICT), en wel via email, sms- en chatberichten. De praktijk wijst uit dat deze methodiek veelal leidt tot werkelijke gedragsverandering. Vaak kun je al in enkele weken, sneller dan in reguliere trajecten, het gewenste resultaat bereiken. Dat scheelt tijd én kosten.

Hoe komt dat?

 • De communicatie verloopt in principe geheel via ICT-middelen. Dat lijkt afstandelijk, maar blijkt het in de praktijk beslist niet te zijn. De kracht van “taal” wordt ten volle benut. Bovendien blijkt ook uit onderzoek dat schrijven vaak leidt tot een beter inzicht en meer bewustzijn, iets dat op zijn beurt weer impact heeft op de persoon.
 • De relatie tussen coach en coachee is gelijkwaardig. De coach stelt zich niet op als “betweter” maar stimuleert de coachee om diens potentieel en (zelf)kennis optimaal in te zetten. De samenwerking is constructief en gebaseerd op heldere afspraken tussen de betrokkenen. Eventuele vragen of opmerkingen kunnen snel en gemakkelijk gecommuniceerd worden.
 • Het leer- en reflectieproces vindt plaats in de praktijk van de cliënt (on-the-job of in de leefomgeving). Door deze aanpak wordt er gewerkt in realistische en voor de cliënt relevante situaties.
 • De communicatie tussen coach en cliënt verloopt niet in nabijheid van elkaar (in person), maar op fysieke afstand (distance/ remote). Hierdoor is het coachingstraject niet van plaats afhankelijk. Dat scheelt veel (reis)tijd en daarmee ook kosten.
 • E-coaching kan tevens tijdsonafhankelijk worden gemaakt door gebruik te maken van e-mail waarbij de coach en cliënt individueel bepalen wanneer ze elkaars berichten bekijken en beantwoorden. Dat biedt veel flexibiliteit.
 •  

  Hoe werkt het in de praktijk?

 • We gaan gestructureerd met leerpunten en situaties aan de slag; dat op basis van heldere procesafspraken (doorlooptijd, contactfrequentie) en verantwoordelijkheden (regie en initiatief liggen primair bij de coachee, maar worden bewaakt door de coach, die uiteraard een inspanningsverplichting op zich neemt).
 • Er is sprake van een hoge contactfrequentie (minimaal 2x per week), waarbij we verandering in kleine stapjes doorvoeren en het proces (ook in gedachten) continu doorloopt, wat de kans op succes vergroot;
 • We werken met opdrachten die direct gericht en toepasbaar zijn op het werk en de concrete situaties die zich daar voordoen;
 • We werken in een dubbel beveiligde werkomgeving waar niemand verder bij kan, maar die veel mogelijkheden biedt om allerlei tools toe te voegen;
 • Het systeem biedt de mogelijkheid om terug te kijken naar wat er is gebeurd en veranderd, en kan daardoor inzicht kan geven in het handelen, de mate van zelfreflectie en het hele veranderingsproces. Dit is mogelijk omdat alle berichten worden bewaard en voor coach én coachee op elk gewenst moment in te zien zijn; ook nog een periode na afsluiting van de coaching.
 • Er is sprake van een betere inprenting en focusing omdat het emailverkeer inhoudt dat je bewust je gedachten, mening of antwoorden neerschrijft.

   

  Interesse in deze vorm van coaching?  Neem vrijblijvend contact op met Marcel Heitkamp, Certified E-coach Level II. 
  Klik voor meer informatie over dit onderwerp op deze link.