Specialisten in Assessment, HRM, 
Inhoudelijke & Persoonlijke ontwikkeling

Onze assessments

Wij verzorgen verschillende soorten assessments. Maar of het nu om selectie of ontwikkeling gaat, het zijn bij ons altijd momenten die u als kandidaat kunt gebruiken om te kijken waar u op dit moment staat, maar ook wat eventuele ontwikkelingsmogelijkheden voor u zijn. Wij houden u een eerlijke spiegel voor, maar dat wel op een manier dat u er iets aan heeft en er mee verder kunt. 

Wat we op zo'n dag doen verschilt natuurlijk per onderzoeksvorm. Toch zijn er wel enkele onderdelen die vrijwel altijd aan de orde komen.
Zo willen we altijd wel weten wie u bent. Hoe zit u als persoon in elkaar? Wat zijn uw sterke kanten? Wat stimuleert u? Zit u goed in uw vel? Daarvoor gebruiken we vaak een persoonlijkheidstest die we, meestal kort nadat u hem heeft ingevuld, met u bespreken.
In de meeste gevallen doen we ook onderzoek naar uw intellectuele capaciteiten; zowel naar uw cognitieve intelligentie als uw emotionele intelligentie. Ook hebben we met u veelal een gesprek over uw leven: uw carrière, maar ook uw keuzes. Wat was belangrijk? Wat waren belangrijke ervaringen? Hoe ziet u de toekomst?
Het kan zijn dat we ook een rollenspel doen; en dat is dan ook het enige moment dat een beetje kunstmatig van aard is, ook al nemen we realistische situaties die passen bij de onderzoeksvraag. Tijdens die casus maken we vaak ook een video-opname die op een nieuwe, speciale manier wordt geanalyseerd en waaruit we een beeld krijgen van uw kwaliteiten, behoeften én uw valkuilen op momenten dat er sprake is van stress. 
De hele dag door krijgt u veel ( en eerlijke) reflectie. Zo maken we in feite samen het beeld compleet. Aan het einde van de dag spreken we dan alle bevindingen nog een keer met u door, zodat u weet waar u aan toe bent. 
Wij maken vervolgens een conceptrapport dat eerst aan u wordt verstuurd en pas na uw toestemming wordt doorgestuurd naar de officiële opdrachtgever.

Ontwikkelingsassessments zijn bij uitstek geschikt voor mensen die zich afvragen in welke richting zij zich het beste kunnen ontwikkelen. Hierbij wordt gekeken naar uw sterktes en zwaktes, persoonlijkheid, belangstelling en omstandigheden. Ook wordt gelet op mogelijke afbreukrisico’s. Zo'n onderzoek past bij loopbaanvragen, maar is ook uiterst effectief na de start in een nieuwe functie.

De aanpak bij een geschiktheidsonderzoek verschilt in wezen niet van die bij een ontwikkelingsgericht assessment. De output verschilt uiteraard wel. U krijgt een helder beeld uw iemands geschiktheid voor een bepaalde functie, uw leerpunten en leervermogen. Naast algemene functie-eisen zoomen we sterk in op de specifieke situatie waarin u terecht gaat komen. Die wordt onder meer verwerkt in de casuïstiek.

Bij loopbaanonderzoeken ligt het accent anders. Dan worden elementen van het assessment gecombineerd met een oriëntatie op uw kwaliteiten en interesses. Daarnaast brengen we in kaart onder welke condities uw talenten optimaal tot ontwikkeling komen. Nieuwe technieken stellen ons in staat om ook onbewuste kwaliteiten, drijfveren en behoeften helder te krijgen. Stap voor stap wordt helderder wat voor u van belang is, wat u stimuleert, onder welke condities uw uw kwaliteiten optimaal tot uiting en ontwikkeling komen, en wat dus bij u past. Aan het einde vertalen we alle bevindingen naar concrete functies, werksituaties én eventuele opleidingsmogelijkheden. Kandidaten ervaren de aanpak als verfrissend en uiterst verhelderend.