Specialisten in Assessment, HRM, 
Inhoudelijke & Persoonlijke ontwikkeling

Aanpak

Wij gaan er van uit dat u het beste tot uw recht komt wanneer u op een respectvolle en constructieve manier wordt behandeld. Wij doen niet aan trucs, maar gaan open en eerlijk met u aan de slag. Daarbij hoort ook eerlijke reflectie; wat overigens niet wil zeggen dat die wel eens pijnlijk kan zijn. Maar ook dan spreken we met u door wat u met die bevindingen kunt doen, soms ook wat verstandige keuzes zijn. 

Wij hanteren de gedragscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze houdt onder meer in dat een rapport pas na uw uitdrukkelijke toestemming aan de opdrachtgever wordt verzonden. U ontvangt, meestal zeer kort na het onderzoek, het conceptrapport. U kunt daar nog op reageren. Pas dan wordt het rapport definitief.