Specialisten in Assessment, HRM, 
Inhoudelijke & Persoonlijke ontwikkeling

Interessant

11 januari 2017

Hoe vitaal, veerkrachtig en creatief bent U eigenlijk?

Hoe vitaal, veerkrachtig en creatief bent U eigenlijk?

Uit een rapport van IBM, dat gebaseerd is op 1.500 gesprekken met CEO’s wereldwijd, blijkt dat creativiteit één van de bedrijfskenmerken is waar de grootste behoefte aan bestaat in het hedendaagse complexe ondernemingsklimaat (IBM Institute for Business Value, 2016). Het idee dat creativiteit een belangrijk onderdeel is van een succesvolle bedrijfsvoering is algemeen aanvaard. Iemand die creatiever kan reageren op alledaagse problemen en uitdagingen is succesvoller in zijn of haar functioneren. Maar ook eigenschappen als veerkracht, flexibiliteit en doorzettingsvermogen zijn van groot belang. Zeker wanneer een organisatie belang hecht aan innovatie of te maken heeft met sterke veranderingen is het goed om te weten in hoeverre sleutelfiguren creatief denkvermogen bezitten, hoe het gesteld is met hun vitaliteit en waar hun specifieke kracht ligt.


Parere biedt u in dit kader een unieke kans. Een investering van één uur tijd levert u niet alleen in zicht op in uw creatieve denkvermogen en denkstijl, maar ook in een aantal persoonlijkheidsdimensies die relevant zijn voor uw functioneren op het werk.. 
U ontvangt op basis van de aangeboden testen een persoonlijk psychologisch rapport dat inzicht biedt in de volgende aspecten:

-  Uw neiging om creatief gedrag te vertonen wanneer er op uw werk uitdagingen, problemen of onvoorziene moeilijkheden optreden.
-  De mate waarin u origineel-creatief denkt. Bent u echt een ideeënrijk persoon die out-of-the-box denkt?
-  De mate waarin u innovatief-creatief denkt. Ligt uw kracht misschien in het verbeteren en aanpassen van bestaande opties?
-  Uw beroepsmatige instelling. Hoe zit het met uw prestatiemotivatie, behoefte aan invloed en leiderschapsmotivatie?
-  Uw werkhouding. Hoe consciëntieus, flexibiel en actiegericht bent u?
-  Uw sociale competenties. Hoe scoort u op aspecten als sensitiviteit, contactuele vaardigheden, behoefte aan harmonie, teamoriëntatie en assertiviteit?
-  Uw persoonlijke stabiliteit: hoe zit het met uw veerkracht, emotionele stabiliteit, belastbaarheid en zelfverzekerdheid?
-  Waar liggen voor u mogelijkheden ter verbetering? Wat zijn zaken om te overdenken? Wat zou u kunnen oppakken om nog effectiever te functioneren?

Wij bieden u met dit pakket een prachtige mogelijkheid om, op individueel of teamniveau, een helder inzicht te krijgen in een aantal relevante competenties, en daarmee ook in de mate waarin u in staat bent om te gaan met de eisen die op dit moment aan u en uw organisatie gesteld worden. Inclusief een aantal tips voor uw verdere ontwikkeling. Dat alles voor een uiterst acceptabele prijs! 

U maakt de testen via internet op een door u gekozen moment. Binnen circa 2-3 werkdagen ontvangt u op het door u aangegeven mailadres een gedegen psychologisch rapport. 

Heeft u belangstelling voor dit aanbod of zijn er nog vragen? Aarzel dan niet en neem telefonisch of per mail contact op met Marcel Heitkamp  via 0653 99 2529, respectievelijk mh@parere.nl

Terug