Specialisten in Assessment, HRM, 
Inhoudelijke & Persoonlijke ontwikkeling

DIENSTEN VOOR COMMERCIËLE/DIENSTVERLENENDE ORGANISATIES

Functioneert uw organisatie op het gewenste niveau? Heeft u scherp voor ogen wat nodig is, of wat een volgende stap kan zijn? Hoe gaat u daarmee aan de slag? Is wat u inzet beheersbaar? Welke inhoudelijke en procesmatige uitdagingen komt u tegen?  Wat gebeurt er in uw omgeving en hoe gaat u daarmee om? Wat betekent dit kwantitatief, maar vooral kwalitatief voor u, het management en de medewerkers? Hoe gaat uw team die kwaliteit bereiken en wat is daarvoor nodig?

Onder het motto "op je plek, in je kracht, met elkaar" zijn wij uw partner bij vraagstukken op het gebied van leiderschap, hrm, kwaliteitszorg en primaire processen, zowel instrumenteel als inhoudelijk en procesmatig. Uw behoefte en de actualiteit vormen daarbij het uitgangspunt. U kunt denken aan de volgende diensten:

 

HRM

 • Assessments (in het kader van selectie, ontwikkeling, loopbaanbegeleiding): bieden inzicht in de mate waarin individuele kwaliteiten en functie-eisen matchen, maar ook in het ontwikkelingspotentieel en de leerbaarheid van medewerkers/managers.
 • Loopbaanontwikkeling: heroriëntatie, al dan niet op verzoek van de medewerker zelf.
 • Outplacement: mensen (zo mogelijk) van werk naar werk begeleiden op een persoonlijke, passende manier die aanmerkelijk verder gaat dan de gebruikelijke stappen als CV-schrijven, kwaliteiten in kaart brengen e.d. Waar nodig werken wij ook aan de persoonlijke kracht en stabiliteit.
 • Versterking van het management (o.a. via een kwaliteitenscan, leiderschapsontwikkeling, individuele of teamcoaching, complementair management)
 • Empowerment van individuen en teams door middel van ontwikkelingsassessments, coaching en training
 • Ontwerp en invoering van functionerings- en beoordelingssystemen.
 • Optimalisatie van samenwerking en onderlinge communicatie (o.a.via workshops effectief beïnvloeden, communicatie e.d.)

Organisatie

 • De ontwikkeling en implementatie van uw missie, visie en beleid
 • Procesoptimalisatie: veelal samen met direct betrokkenen ontwikkelen van een efficiënter en vloeiender procesverloop
 • Kwaliteitsontwikkeling
 • Interim management