Specialisten in Assessment, HRM, 
Inhoudelijke & Persoonlijke ontwikkeling

Assessment

Vernieuwend, diepgaand, confronterend,  inzicht gevend, "een cadeautje"; zo typeren opdrachtgevers én kandidaten onze assessments. Door de constructieve, indringende persoonlijke aanpak openen we de weg naar gedegen keuzes en werkelijke verbetering.

Of het nu om selectie of ontwikkeling gaat, onze assessments zijn altijd sterk op groei en inzicht gericht. Wij stimuleren mensen om in de spiegel te kijken. Door een zorgvuldige en gerichte aanpak streven we ernaar dat zowel wij als de kandidaat een helder beeld van iemand krijgen; een beeld dat de persoon recht doet en waar niet alleen de opdrachtgever maar ook hij zelf werkelijk wat aan heeft. De referenties van kandidaten getuigen daarvan.

Door middel van een gerichte mix van diagnostische middelen – onder andere een door ons ontwikkelde doortimmerde persoonsanalyse en een constructieve, indringende persoonlijke aanpak - bieden wij een interactieve en flexibele opzet die stimuleert tot zelfreflectie. Een nieuwe methodiek (INSA PNR) biedt daarbij een niet door de kandidaat beïnvloedbare analyse, die een treffend beeld geeft van kwaliteiten, interactiepatronen en gedrag in stressvolle situaties, en helpt om door sociaal wenselijk gedrag en mooipraterij heen te prikken. Al tijdens de dag zelf ontstaan er allerlei inzichten bij de kandidaat. Vlotte rapportage, vaak al binnen 2-3 dagen, geeft zowel de kandidaat als de opdrachtgever snel een gedegen antwoord op de gestelde vragen.

Ontwikkelingsassessments zijn bij uitstek geschikt voor mensen die zich afvragen in welke richting zij zich het beste kunnen ontwikkelen. Hierbij wordt gekeken naar hun sterktes en zwakten, persoonlijkheid, belangstelling en omstandigheden. Ook wordt gelet op de afbreukrisico’s die zij lopen. Zo'n onderzoek past bij loopbaanvragen, maar is ook uiterst effectief bij de start in een nieuwe functie.

De aanpak bij een geschiktheidsonderzoek verschilt in wezen niet van die bij een ontwikkelingsgericht assessment. De output verschilt uiteraard wel. Opdrachtgever én kandidaat krijgen een helder beeld over iemands geschiktheid, leerpunten en leervermogen. Naast algemene functie-eisen zoomen we sterk in op de specifieke situatie waarin de kandidaat terecht gaat komen. Die wordt onder meer verwerkt in de casuïstiek. 
Bij potentieelonderzoeken richten wij ons vaak op de passendheid van een specifieke functie of functiecategorie. Soms is zo'n onderzoek gericht op enkele deelaspecten, maar het kan ook zijn dat we juist kiezen voor een bredere aanpak, die gericht is op het verhelderen van iemands potentie en kwaliteiten. 

Bij loopbaanoriëntaties worden elementen van het assessment gecombineerd met een oriëntatie op kwaliteiten en interesses van de kandidaat. Daarnaast brengen we in kaart onder welke condities iemands talenten optimaal tot ontwikkeling komen. Nieuwe technieken stellen ons in staat om ook onbewuste kwaliteiten, drijfveren en behoeften helder te krijgen. Zodoende ontwikkelt de kandidaat sneller een nieuw perspectief dat bovendien nog beter past bij zijn eigenschappen en kwaliteiten. Kandidaten ervaren de aanpak als verfrissend en uiterst verhelderend.

Voorselectie-assessments zijn een prima middel om vóórdat u kandidaten uitnodigt, zicht te krijgen op de mate waarin zij voldoen aan de basale functie- en karaktereisen. Dat tegen relatief lage kosten. Onze rapportage geeft u daarnaast op individueel niveau suggesties voor de vragen die tijdens het gesprek aan de orde zouden moeten komen. Op deze manier kan uw selectietraject effectiever én efficiënter verlopen en kunt u de uiteindelijke kosten beperken.

Strategische (Management)teamanalyse. Voor de realisatie van uw beleidsvoornemens is het essentieel dat in uw MT de juiste kwaliteiten in voldoende mate aanwezig zijn. In dit kader ontwikkelden wij recent een analysemethode die u een helder zicht biedt op de individuele én groepskenmerken binnen (management)teams. U ziet niet alleen wat u aan kwaliteiten in huis heeft, maar ook hoe zich die verhouden tot de eisen die uw organisatie nu en in de toekomst stelt aan de organisatieleiding. Een en ander resulteert in concrete, heldere opties.

NIEUW: creativiteits- en veerkrachtcheck: geeft u een helder en inzichtelijk beeld van de mate waarin u en/of uw medewerkers zijn opgewassen tegen de eisen die de huidige tijd aan organisaties stelt.

Assessments worden ook wel gecombineerd met andere diensten, zoals in geval van personele mobiliteit (instroom, doorstroom en uitstroom van werkkrachten). Ook vormt een assessment over het algemeen de start van een coachingstraject, zodat leerdoelen en leerbaarheid goed in beeld kunnen worden gebracht. Onze assessments richten zich op alle functieniveaus en sectoren. Verdere kenmerken zijn:

  • Een uiterst zorgvuldige situatie- en functie-analyse die uitmondt in een functieprofiel dat zich richt op de specifieke functie én situatie-eisen;
  • Rechtstreeks aan de actuele situatie, personen en ontwikkelingen in de organisatie ontleende casuïstiek en/of andere instrumenten;
  • Een open, eerlijke en constructieve aanpak zonder trucs, maar met eerlijke reflectie.
  • Een interactieve en flexibele opzet van het programma die ruimte biedt voor op dat moment naar voren komende vragen en ontwikkelingen; 
  • Een constructieve, indringende persoonlijke benadering van kandidaten die stimuleert tot zelfreflectie; daarom ook krijgen maximaal 2 kandidaten op dezelfde dag een assessment. Regelmatige tussentijdse feedback leidt tot een verfijnde diagnose en een groeiend zelfinzicht. 
  • Inzichtelijke rapportage waarin gegevens geïntegreerd worden en daardoor een helder antwoord biedt op de vraag.
  • Snelheid: onderzoeken kunnen snel worden ingepland; rapportage aan de kandidaat meestal de volgende werkdag, waardoor de definitieve versie meestal binnen 2-3 dagen beschikbaar is.

referenties    algemene brochure    ontwikkelingsassessment    talentendetector    navigator   PNR