Specialisten in Assessment, HRM, 
Inhoudelijke & Persoonlijke ontwikkeling

Teamontwikkeling

Van optimaal teamwork kan pas sprake zijn wanneer, naast ieders optimale inzet, de communicatie en informatieoverdracht soepel verlopen. Dat gaat niet vanzelf.

Parere biedt een breed palet aan ondersteuningsvormen die als dan niet in combinatie met elkaar kunnen worden ingezet om daarmee de vitaliteit, veerkracht en wendbaarheid van uw team te versterken. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Teamanalyse: snel én diepgaand inzicht krijgen in de aanwezige kracht en kwaliteiten; dat in relatie met de klus die er ligt.
  • Training effectief communiceren: daarmee ook problemen voorkomen, sneller zien en oplossen
  • Workshop procesoptimalisatie: effectiviteits- en kwaliteitswinst boeken door het stokje beter door te geven
  • Opfrisdag voor uw team: iedereen weer op scherp zetten
  • Kortdurende begeleiding van een (management)team
  •