Specialisten in Assessment, HRM, 
Inhoudelijke & Persoonlijke ontwikkeling

Kwaliteitsverhoging

Bij uw acties die ter op gericht zijn om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen kunnen wij u met name op de volgende aspecten van dienst zijn:

  • Begeleiding/ondersteuning van functionarissen die (in)direct verantwoordelijk zijn voor verbetertrajecten
  • Aansturing en leiderschap: de juiste persoon op de juiste plek en in zijn kracht zetten (o.a. via assessment, LC- en LD-trajecten en coaching)
  • Betrokken leiders optimaal equiperen (o.a. dmv coaching & training)

Bij al deze punten is nadrukkelijk sprake van een gezamenlijke aanpak die er op gericht is dat uw organisatie de ingezette verandering op eigen kracht kan continueren.