Specialisten in Assessment, HRM, 
Inhoudelijke & Persoonlijke ontwikkeling

Schoolontwikkeling

 

Functioneert uw school op het gewenste niveau? Heeft u scherp voor ogen wat nodig is in uw school, of wat een volgende stap kan zijn? Hoe gaat u daarmee aan de slag? Is wat u inzet beheersbaar? Welke inhoudelijke en procesmatige uitdagingen komt u tegen?  Wat moet van buitenaf en hoe gaat u daarmee om? Wat betekent dit kwantitatief, maar vooral kwalitatief voor u, het management en de medewerkers? Hoe gaat uw team die kwaliteit bereiken en wat is daarvoor nodig?

Waar in het onderwijs in de afgelopen jaren veel aandacht is besteed aan kwaliteitsverbetering door de focus op opbrengsten, groeit nu het besef dat, als onderdeel daarvan, de "mens-kant" nadrukkelijker aandacht dient te krijgen. Het enthousiasme en de bevlogenheid van docenten en overige medewerkers is uiteindelijk de sleutel tot het bereiken van een hoger niveau.

Onder het motto "op je plek, in je kracht, met elkaar" zijn wij uw partner bij vraagstukken op het gebied van leiderschap, hrm, kwaliteitszorg en primaire processen, zowel instrumenteel als inhoudelijk en procesmatig. Uw behoefte en de actualiteit vormen daarbij het uitgangspunt. U kunt denken aan de volgende diensten:

  • Ontwikkeling van HRM, met name de vaardigheid om om te gaan met personeelsvraagstukken;
  • Selectie en geschiktheidsmeting van bestuurders, rectoren, locatiemanagers, teamleiders: niet alleen om de beste persoon op de specifieke plek te krijgen, maar ook om helder te krijgen in welke omgeving zij het best tot bloei komen;
  • Kwaliteitsscans en teamontwikkeling van management- en andere teams, gericht op het verhelderen van ieders kwaliteiten, het versterken van complementariteit en gerichte keuzes m.b.t. de bemensing; NIEUW: kwaliteitsimpuls voor Interne Begeleiding binnen het Primair Onderwijs
  • Ontwikkelingsassessments en -trajecten voor leidinggevenden, LC- en LD-docenten, erop gericht om hen zelf én hun medewerkers in hun kracht te zetten
  • Workshops, o.a. effectief beïnvloeden, communicatie, teamsamenwerking
  • Loopbaanontwikkeling
  • Outplacement